SoleilSky olarak; sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında kanun ve düzenlemelere uymanın yanı sıra etik ilkelerimiz ve şeffaflığı destekleyen yaklaşımımızla bizi tercih edenler için güvenilir bir iş ortağı ve eğitimciyiz.

Etik anlayışımız “müşteri odaklılık”, “insana ve çevreye saygı” başta olmak üzere tüm şirket değerlerimizi şekillendirmektedir. Teknolojinin hızla gelişirken yıkıcı yenilikleri de beraberinde getirdiği günümüzde; etik ve bütünlük kavramlarının daha güçlü vurgulanması gerektiğine inanıyoruz.

Etik ve uyum konusunda çalışmalarımızı, her seviyede çalışan ve yöneticilerimizden oluşan Etik ve Risk Komitesi ile yürütmekteyiz. Bu konuda geldiğimiz noktayı uzun süredir çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca verilen sertifika ve raporlarla belgelemekte, üyelik ve çalışma gruplarına aktif katılımlar ile devam ettirmekteyiz.