İHA Eğitimlerinin verilebilmesi ile ilgili duyuru

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları hali hazırda eğitimleri örgün eğitim yolu ile vererek devam etmektedirler.

Bununla beraber; özel İHA pilotu yetiştirme kurs programı ve SHT-İHA Talimatında belirtilen şartlara tamamen uygun olarak ve müfredatı eksiksiz olarak vermek şartıyla, İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel İHA pilotu yetiştirme kursu açma izni alanlar (aynı zamanda Genel Müdürlüğümüz İHA Kayıt sisteminde açıkça ilan edilenler) MEB mevzuatları kapsamında ve MEB tarafından belirtilen koşullarda, üniversiteler ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatları kapsamında ve YÖK tarafından belirtilen şartlarda İHA eğitimlerini uzaktan verebilirler.

Bununla beraber, MEB özel İHA pilotu yetiştirme kursu açma izni olan eğitim kuruluşları ve üniversiteler haricinde Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarının uzaktan olarak eğitim vermesi şuan için mümkün olmamaktadır.

Bahse konu eğitim kuruluşlarının uzaktan olarak eğitim vermesi takdirde, eğitimlere katılan kursiyerlerin eğitim sertifikaları geçerli olmayacaktır.

Herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından bu hususlara önemle riayet edilmesi gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Önceki yazı
İHA Eğitimlerinin uzaktan verilebilmesi esasları
Sonraki yazı
Mısır Mahsulünde Çekirge Riski