MEB İHA Kurs Programları Hk.

Bilindiği üzere İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) “Pilot lisansı sınıflandırması ve gereklilikleri” başlıklı 14. Maddenin 5. Fıkrası “İHA0 ve İHA1 kategorisindeki hava araçlarını ticari amaçla kullanacak pilotlar, İHA sisteminin üreticisi, yetkili temsilcisi, üniversiteler, teknolojik araştırma geliştirme çalışması yapan merkezler veya Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş Onaylı Eğitim Organizasyonları tarafından verilen eğitimleri alır. Ticari amaçlı eğitim vermek için uygun görülen kuruluşların listesi Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanır. İHA0 ve İHA1 kategorisinde ticari olarak eğitim verecek olan üretici, yetkili temsilci, üniversite ve AR-GE merkezleri Ek-6’da belirtilen taahhütname ve Ek-7’de belirtilen belgeler ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Tüm sınıflardaki İHA eğitim kuruluşları Milli Eğitim Bakanlığından özel İHA pilotu yetiştirme kursu açma izni almak zorundadırlar. 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş yükseköğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığından kurs açma izni gerekliliğinden muaftır.” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda var olan yetkili İHA eğitim kuruluşları yine aynı Talimat kapsamında 5.7.2021 tarihine kadar bu gerekliliği yerine getirmekle mükellef olup yeni yetkilendirilecek kuruluşlardan MEB İHA pilotu yetiştirme kursu açma izni talep edilecektir.

Bu hususta, MEB tarafından kurs açma izni verilen eğitim kuruluşlarının kurum adları, kurum ismi ile beraber İnsansız Hava Aracı  (İHA) Pilotu Yetiştirme Kursu olmalıdır ve bu kursa ait açma izni kuruluştan istenir. Bununla beraber havacılık kursu, havacılık eğitimi kursu, pilot yetiştirme kursu vb. kursların bünyelerine İHA pilotu yetiştirme kurs programını almaları bu gerekliliği sağlayamayacaktır.

Herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla Kuruluşların, MEB kurs açma izni süreçlerinde bu hususa önemle dikkat etmesi rica olunur.

Duyurulur.

Önceki yazı
Turkcelllier Uçuyor, Uçuruyor
Sonraki yazı
İHA Eğitimlerinin uzaktan verilebilmesi esasları